Najlepsza włoska restauracja

Pizzeria & Friggitoria Olio & Pomodoro to wło­ska re­stau­ra­cja, w któ­rej po­czu­ją
Pań­stwo bo­gac­two sma­ków kuch­ni śródziemnomor­skiej i cu­dow­ną at­mos­fe­rę ty­po­wą dla wło­skich trat­to­rii.

Odwiedź Włochy w Warszawie

Włoski szef kuch­ni z ogrom­nym do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie tra­dy­cyj­nej kuch­ni gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą ja­kość i ory­gi­nal­ność po­traw.

Godziny otwarcia

poniedziałek 12:00–22:00

wtorek 12:00–22:00

środa 12:00–22:00

czwartek 12:00–22:00

piątek 12:00–22:00

sobota 12:00–22:00

niedziela 12:00–22:00

Adres

ul. Kapelanów Armii Krajowej 3

05-077 Warszawa

Telefon

573 992 373

Email

management.oliopomodoro@gmail.com

Godziny otwarcia

poniedziałek 12:00–22:00

wtorek 12:00–22:00

środa 12:00–22:00

czwartek 12:00–22:00

piątek 12:00–22:00

sobota 12:00–22:00

niedziela 12:00–22:00

Adres

Kapelanów Armii Krajowej 3

05-077 Warszawa

Telefon

573 992 373

Email

management.oliopomodoro@gmail.com